Znaczenie ukłonu

Ukłon jest nieodzowną częścią ceremoniału podczas treningu wszystkich wschodnich sztuk walki. Ukłon wykonujemy wchodząc do sali treningowej, przed treningiem i po jego zakończeniu oraz przed przystąpieniem do ćwiczeń z partnerem. Często ukłon wykonuje się na początku i na końcu formy, jako wyraz szacunku dla jej twórców.

Ukłon kung fu możemy podzielić na 6 elementów, z których każdy ma pewną symbolikę:

  1. Podniesienie prawej zaciśniętej pięści do góry (zaciśnięta pięść symbolizuje sztuki walki).
  2. Podniesienie otwartej lewej ręki (4 palce symbolizują wszystkich ludzi, którzy są równi bez względu na pochodzenie, czy kolor skóry, a kciuk oznacza nas samych oraz nasze ego).
  3. Zaciśnięcie kciuka lewej ręki do środka dłoni (zaciśnięcie kciuka symbolizuje, że powstrzymujemy swoje ego, swoją chęć bycia numerem jeden. W innym znaczeniu cztery palce oznaczają cztery oceany, czyli w przenośni cały świat, w którym powinien panować pokój i równość).
  4. Przykrywamy lewą ręką prawą pięść (ruch ten symbolizuje, że powstrzymujemy się od wykorzystywania sztuki walki do zwalczania innych i od zdobycia na siłę pozycji czy autorytetu, lecz traktujemy ją, jako drogę do doskonalenia samego siebie i osiągnięcia perfekcji).
  5. Zbliżamy połączone dłonie do siebie (ruch ten symbolizuje, że wszystkie te idee akceptujemy i nosimy w sercu).
  6. Z powrotem wypychamy ręce do przodu (oznacza to, że dzielimy się tymi ideałami z innymi ludźmi).

Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że każdy ruch w sztukach walki ma swoje zastosowanie bojowe nie wyłączając ukłonu, który także może być stosowany jako technika walki (w Chen Taiji ukłon jest wersją techniki „zielony smok wynurza się z wody”).

Opracowano na podstawie wyjaśnień GM Chen Xiao Wanga (Wrocław 2004).

Dodaj komentarz