Wszystkie wpisy, których autorem jest Lech

Wtorki i czwartki godz 18.30 startujemy 2-go czerwca 2020

28 maja trening otwarty! Można przyjść i zobaczyć, jak trenujemy. To już w najbliższym tygodniu!
Od 2-go czerwca regularne treningi w grupach do 10 os!, po przerwie spowodowanej wirusem. Zachęcamy do treningów. Taichi to system, który wzmacnia odporność organizmu, podczas epidemii był trenowany w ramach leczenia i profilaktyki w chińskich szpitalach.

Rozpoczynamy regularne treningi Chen Taijiquan w DK Włącznik, ul. Iwonicka 40 – zajęcia we wtorki i czwartki o godz. 18.30. Zaczynamy od podstaw, dlatego można do nas dołączyć. Od czerwca ruszamy z nową grupą!

Tak modna dziś uważność (mindfulness) to coś, na co chińczycy zwrócili uwagę już w czasach starożytnych i co jest podstawą taichi i wszelkich qi gongów. Ruchy wykonywane w skupieniu, powoli, dokładnie pozwalają wyciszyć się i zmienić nasz obraz siebie i otoczenia.

Na treningach będziemy się uczyć podstawowych zasad Chen Taijiquan, poprzez ćwiczenia w staniu (zhanzhuang), zestaw Chansigong oraz podstawową formę Laojia Yilu lub krótką 9-cio ruchową.

„Tai Chi Chuan (w obowiązującej chińskiej pisowni taijiquan) nie ma odpowiednika w innych kręgach kulturowych. poza dalekowschodnim. Wywodzi się ze środkowych Chin. Pierwotnie był sztuką walki, która skupiała się nie na eliminacji przeciwników, a na umiejętności przetrwania na polu walki. Uczy umiejętności utrzymania się na nogach w każdych warunkach, rozluźniania mięśni w ruchu (by nie tracić sił podczase długiej walki) i prawidłowej struktury ciała, by rozłożyć obciążenie jednakowo na wszystkie mięśnie i stawy. Założeniem jest też kierowanie uwagi (i jej przepływ) w to miejsce, gdzie akurat się coś robi. A także takie połączenie ruchu uwagi i ruchu ciała, by zachodziły równocześnie i w tym samym kierunku. To z kolei pozwala na spontaniczną reakcję na to, co właśnie się dzieje.
Współcześnie okazało się, że ćwiczenia te poprawiają stan zdrowia i opóźniają starzenie się, ludzie ćwiczą więc go niezależnie od jego walorów w samoobronie. Przeprowadzane w Wielkiej Brytanii doświadczenia wykazały, że powolne ruchy taijiquanu powodują takie same zmiany w organizmach ćwiczących, jak intensywne ćwiczenia w rodzaju zumby czy aerobiku, bez niebezpieczeństwa nabawienia się kontuzji. Wykazano również, że znacznie poprawiają poczucie równowagi u ludzi starszych, obniżając im ciśnienie krwi i poprawiając jej dotlenienie.” Jaromir Śniegowski

Chen Taijiquan powstało wiele wieków temu w Chinach, w wiosce Chenjiagou, jako wewnętrzna sztuka walki oparta na połączeniu ćwiczeń daoyin, qigong i technik walki. Szybko doceniono jej ogromne walory zdrowotne. Oczywiście potężną skuteczność w walce również.

Dla nas, ludzi współczesnych, jest to bardzo bezpieczne połączenie treningu sztuk walki i ćwiczeń prozdrowotnych. Minimalizuje zagrożenie kontuzjami, tak częstymi w innych stylach, szczególnie wśród adeptów, pragnących zbyt szybko osiągnąć wyższe umiejętności i skuteczność w walce. Jest to trening dostępny dla każdego, niezależnie od wieku, sprawności fizycznej, chorób i doznanych kontuzji. Kompensuje nasz siedzący tryb życia. Pozwala zapobiegać i rehabilitować wady postawy, kręgosłupa, problemy z motoryką. Jest skuteczną metodą rehabilitacji po problemach kardiologicznych, jak i wielu innych. Przynosi spokój i równowagę po chaosie dnia codziennego.

Styl Chen, wg przekazu Mistrza Chen Xiaowanga, jest oryginalnym przekazem rodziny Chen, w której Taijiquan powstało. Nie zatracił swojej skuteczności jako sztuka walki, swojego pierwotnego charakteru.

Miesięczny koszt treningów to 120,- zł.

Otwarty trening Chen Taichi – 22 lis 2019 godz. 10 – 603 667979

Zapraszamy na otwarty trening Chen Taichi. Piątek 22-go listopada godz. 10.00.

Bez względu na to, czy już coś trenowałaś czy nie, przyjdź i spróbuj bez zobowiązań. Wiek i sprawność fizyczna nie gra roli.

Od grudnia rozpoczynamy treningi w grupie porannej dla początkujących.

Na treningach będziemy się uczyć podstawowych zasad Chen Taijiquan, poprzez ćwiczenia w staniu (zhanzhuang), zestaw Chansigong oraz podstawową formę Laojia Yilu lub krótką 9-cio ruchową.

Chen Taijiquan powstało wiele wieków temu w Chinach, w wiosce Chenjiagou, jako wewnętrzna sztuka walki oparta na połączeniu ćwiczeń daoyin, qigong i technik walki. Szybko doceniono jej ogromne walory zdrowotne. Oczywiście potężną skuteczność w walce również.

Dla nas, ludzi współczesnych, jest to bardzo bezpieczne połączenie treningu sztuk walki i ćwiczeń prozdrowotnych. Minimalizuje zagrożenie kontuzjami, tak częstymi w innych stylach, szczególnie wśród adeptów, pragnących zbyt szybko osiągnąć wyższe umiejętności i skuteczność w walce. Jest to trening dostępny dla każdego, niezależnie od wieku, sprawności fizycznej, chorób i doznanych kontuzji. Kompensuje nasz siedzący tryb życia. Pozwala zapobiegać i rehabilitować wady postawy, kręgosłupa, problemy z motoryką. Jest skuteczną metodą rehabilitacji po problemach kardiologicznych, jak i wielu innych. Przynosi spokój i równowagę po chaosie dnia codziennego.

Styl Chen, wg przekazu Mistrza Chen Xiaowanga, jest oryginalnym przekazem rodziny Chen, w której Taijiquan powstało. Nie zatracił swojej skuteczności jako sztuka walki, swojego pierwotnego charakteru.

Kolejna „Niedziela z Chińską filozofią i Tai Chi” – Jaromir Śniegowski, wykład o qi i warsztaty Chen Taiji

Już niedługo , zapisy po wpłacie do 1-go października!

Niezła Sztuka oraz Taiji Chen zapraszają na niedzielę z chińską filozofią i Tai Chi.
W ciągu jednego dnia trzy ciekawe wydarzenia: trening starochińskich ćwiczeń tai-chi chuan (taijiquan) dla osób mniej lub bardziej początkujących, wykład o chińskiej filozofii i odmienności widzenia i rozumienia świata w różnych kulturach oraz trening skuteczności w chińskich sztukach walki. Wszystkie prowadzone przez Jaromira Śniegowskiego, doświadczonego instruktora stylu Chen w Polsce , adoptowanego członka rodziny Chen, która w XVII wieku stworzyła sztukę walki, nazywaną obecnie tai-chi chuan” ©

Plan dnia:
14.00-16.00 wykład o chińskiej filozofii i odmienności widzenia i rozumienia świata w różnych kulturach wraz z pytaniami uczestników

17.00-19.45 praktyka Tai Chi dla początkujących i zainteresowanych – seminarium z podstaw (stanie, chansigong)
20.00-22.00 praktyka dla osób, które już trenują Tai Chi – seminarium z pchających dłoni

Plan szczegółowy:

14.00-16.00 wykład o koncepcji energii qi

WYKŁAD

POJĘCIE ENERGII QI

POJĘCIE ENERGII QI

Ciężko o termin bardziej rozpowszechniony w chińskiej kulturze, a jednocześnie bardziej niejasny, niż „qi”, znane też jako „chi”. Medycyna chińska (TCM), uznana ostatnio przez Światową Organizację Zdrowia za dziedzinę (czy też metodę) naukową, to głównie sposoby zwiększania i regulacji przepływu „qi”. Od jej ilości zależy, według mistrzów, skuteczność w sztukach walki. Jej ruch, w opinii znawców, decyduje o mistrzostwie w chińskim malarstwie i wielu odmianach muzyki czy śpiewu.
A jednocześnie „qi” nie została przez Chińczyków nigdzie ostatecznie zdefiniowana i wyjaśniona, pozostając pojęciem intuicyjnym. Zabiegi europejskich filozofów o to, by przedstawiciele myśli chińskiej wyjaśnili im, co ten termin oznacza, kończyły się tym, że prawie każdy zapytany mówił im co innego. Innaczej ją odczuwał, inne miał z nią doświadczenia. Nie istnieją też naukowe pomiary, które pozwoliłyby na obserwację jej zachowania, a jednocześnie dowiodły jej istnienia.
Wyraźnie widać, że „qi” nie ma żadnych mierzalnych właściwości, które zdradzałyby jej obecność. Z punktu widzenia europejskiej filozofii i nauki, „qi” nie istnieje. Zresztą sama koncepcja tej „energii życiowej” pojawiła się, jak na Chiny, późno. W klasycznych tekstach, leżących u podstaw myśli Państwa Środka spotykamy się z terminami „dao”, „yin”, „yang”, „de” itd., lecz słowa „qi” się tam nie używa. Wspomina się też w nich o medytacji i ćwiczeniach oddechowych, jednak chyba jako o metodach kultywacji „ducha”, a nie „energii życiowej”. Wygląda na to, że termin ten powstał gdzieś w trakcie 400-letniej epoki Han, a ukształtował się dopiero wtedy, gdy medycy i asceci zaczęli odchodzić od praktyki alchemii i przenosić zaczerpnięte z niej doświadczenia na medytację.
Można to wytłumaczyć paroma uwarunkowaniami. Powszechny obecnie termin „qi” został utworzony przez daoistów, którzy z założenia nie mieli zaufania do definiowania i jasnego określania czegokolwiek. Według nich taka czynność nie miała sensu wobec zmienności i ciągłości rzeczywistości. W momencie wyodrębniania czy definiowania czegokolwiek, rzeczywistość już zmienia się. A więc wszelkie definicje z natury odnosiły się nie do teraźniejszości, lecz do przeszłości i — jako takie — nie były do niczego przydatne. Nic więc dziwnego, że nie postarali się zdefiniować terminu.
Drugi kłopot z definiowaniem, odnajdywaniem i mierzeniem „qi” powoduje samo wyobrażenie Chińczyków o tym, w jaki sposób coś istnieje. Wedle naszego światopoglądu, cokolwiek i w jakikolwiek sposób istnieje, najpierw musi być. To znaczy mieć jakieś właściwości: ciężar, temperaturę, ładunek elektrostatyczny. W wypadku idei czy myśli muszą być one określone w sposób, pozwalający na wyodrębnienie i odróżnienie ich od innych pomysłów czy idei. Dopiero coś takiego może się poruszać, ulegać przemianie, ewoluować, przepływać.
Natomiast w myśli chińskiej istnienie to przepływ energii między niebem a ziemią. Stąd pierwszy jest ruch, a dopiero on powoduje powstawanie jakichś możliwych do zaobserwowania i mierzenia właściwości badanego bytu. To zresztą przyczyna, że każdy byt z natury jest płynny, zmienny i z czasem przechodzi w swoje przeciwieństwo. Dotyczy to zarówno kamienia, jak żywej istoty czy myśli. Co leży u podstaw założeń daoizmu.
Nie należy jednak utożsamiać „qi” z tworzącymi świat i składające się na niego byty przepływami „yin” i „yang” między niebem a ziemią. Upodabnia je do siebie koncepcja ruchu, przepływu, wcześniejszego niż jakiekolwiek obserwowalne właściwości, a więc „przepływu niczego”, co w myśli europejskiej brzmi paradoksalnie. Nie pozwala to też na ich jasne definiowanie. Między „qi” a ruchem „yin” i „yang” istnieją jednak fundamentalne różnice, o czym jednak porozmawiamy na wykładzie.

WARSZTATY CHEN TAIJI

17.00-19.45 praktyka TaiChi dla początkujących – seminarium z podstaw (stanie, chansigong)

Na I części seminarium będziemy się uczyć podstawowych zasad Chen Taijiquan, poprzez ćwiczenia w staniu (zhanzhuang), zestaw Chansigong i może kilka ruchów z formy laojia.

Chen Taijiquan powstało wiele wieków temu w Chinach, w wiosce Chenjiagou, jako wewnętrzna sztuka walki oparta na połączeniu ćwiczeń daoyin, qigong i technik walki. Szybko doceniono jej ogromne walory zdrowotne. Oczywiście potężną skuteczność w walce również.

Dla nas, ludzi współczesnych, jest to bardzo bezpieczne połączenie treningu sztuk walki i ćwiczeń prozdrowotnych. Minimalizuje zagrożenie kontuzjami, tak częstymi w innych stylach, szczególnie wśród adeptów, pragnących zbyt szybko osiągnąć wyższe umiejętności i skuteczność w walce. Jest to trening dostępny dla każdego, niezależnie od wieku, sprawności fizycznej, chorób i doznanych kontuzji. Kompensuje nasz siedzący tryb życia. Pozwala zapobiegać i rehabilitować wady postawy, kręgosłupa, problemy z motoryką. Jest skuteczną metodą rehabilitacji po problemach kardiologicznych, jak i wielu innych. Przynosi spokój i równowagę po chaosie dnia codziennego.

19.45-20.00 przerwa na zakąskę

20.00-22.00 praktyka dla osób, które już trenują Tai Chi – seminarium z pchających dłoni

Styl Chen, wg przekazu Mistrza Chen Xiaowanga, jest oryginalnym przekazem rodziny Chen, w której Taijiquan powstało. Nie zatracił swojej skuteczności jako sztuka walki, swojego pierwotnego charakteru. Dlatego w II części będziemy ćwiczyć pchające dłonie, które są wstępem do sparingów. Poćwiczymy zarówno pchające dłonie formalne jak i elementy sparingów.

Koszt udziału:
Wykład – 20zł
Seminarium I lub II – 30zł
Seminarium I i II – 50zł
Całość – 60,- zł

Treningi można będzie kontynuować na kursach dla początkujących lub na regularnych zajęciach.

TYLKO WPŁATA NALEŻNOŚCI STANOWI PEŁNĄ REZERWACJĘ MIEJSCA

Rezerwacja miejsca do 1-go października tylko po dokonanej wpłacie – szczegółowe info:
tel: 603667979
mail: chen.taijiquan.rzeszow@gmail.com

Zapraszamy na nasze treningi i kursy

Od września rozpoczynamy regularne treningi.

Zapraszamy na Taichi w stylu Chen.

Zapisy:

tel. 603 667979

e-mail: chen.taijiquan.rzeszow@gmail.com

Można z nami trenować w VI Liceum w Rzeszowie w grupie dla początkujących na ul. Towarnickiego 4 w poniedziałki od 17.30 do 19.00 oraz w czwartki od 19.00 do 21.00.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kursem od podstaw, to zapraszamy do Rzeszowskiego Inkubatora Kultury na ul. Jagiellońską 24. Kurs trwa 2 miesiące. Można trenować zarówno rano od 9.00 do 10.30 jak i po południu od 19.00 do 20.30. Po ukończonym kursie będziemy kontynuować regularne treningi o tych samych porach.

Zapraszamy też chętnych na indywidualne treningi, których program i termin ustalimy z zainteresowanymi.

PORANNY Kurs Tai chi dla początkujących – zapisy 603 667 979 – RiK ul. Jagiellońska 24

Zapraszamy również na poranny kurs od godz. 9.00

Rozpoczynamy regularne treningi od 9 września 2019.

Na początek kurs dla początkujących, który  obejmuje 2-miesięczny cykl spotkań (łącznie 16 spotkań). Po zakończonym kursie będzie  możliwość kontynuowania treningów w tych samych dniach, o tej samej porze.

Zajęcia odbywać się będą w małych (max. 6 os.) grupach.

Podczas kursu będziemy uczyć się podstawowych zasad Chen Taijiquan, poprzez:
– ćwiczenia w staniu (zhanzhuang),
– zestaw Chansigong
– podstawową formę Laojia Yilu.

Chen Taijiquan powstało wiele wieków temu w Chinach, w wiosce Chenjiagou, jako wewnętrzna sztuka walki oparta na połączeniu ćwiczeń daoyin, qigong i technik walki. Szybko doceniono jej ogromne walory zdrowotne. Oczywiście potężną skuteczność w walce również.

Dla nas, ludzi współczesnych, jest to bardzo bezpieczne połączenie treningu sztuk walki i ćwiczeń prozdrowotnych. Minimalizuje zagrożenie kontuzjami, tak częstymi w innych stylach, szczególnie wśród adeptów, pragnących zbyt szybko osiągnąć wyższe umiejętności i skuteczność w walce. Jest to trening dostępny dla każdego, niezależnie od wieku, sprawności fizycznej, chorób i doznanych kontuzji. Kompensuje nasz siedzący tryb życia. Pozwala zapobiegać i rehabilitować wady postawy, kręgosłupa, problemy z motoryką. Jest skuteczną metodą rehabilitacji po problemach kardiologicznych, jak i wielu innych. Przynosi spokój i równowagę po chaosie dnia codziennego.

Styl Chen, wg przekazu Mistrza Chen Xiaowanga, jest oryginalnym przekazem rodziny Chen, w której Taijiquan powstało. Nie zatracił swojej skuteczności jako sztuka walki, swojego pierwotnego charakteru.

Kurs potrwa  8 tygodni – 16 spotkań po 1,5 godz.
Liczebność grupy: do 6 osób
Koszt zajęć: 240 zł
Miejsce: Rzeszowski Inkubator Kultury, ul. Jagiellońska 24
Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 603 66 79 79

Zapisy po zgłoszeniu uczestnictwa na adres mailowy: chen.taijiquan.rzeszow@gmail.com i wpłacie zaliczki w wysokości 50 zł do 31 sierpnia.
Pozostała wpłata na pierwszych zajęciach już 2 września.

Kurs Tai chi dla początkujących – zapisy 603 667 979 – Rzeszowski Inkubator Kultury

Rozpoczynamy regularne treningi od 9 września 2019.

Na początek kurs dla początkujących, który  obejmuje 2-miesięczny cykl spotkań (łącznie 16 spotkań). Po zakończonym kursie będzie  możliwość kontynuowania treningów w tych samych dniach, o tej samej porze.

Zajęcia odbywać się będą w małych (max. 6 os.) grupach.

Podczas kursu będziemy uczyć się podstawowych zasad Chen Taijiquan, poprzez:
– ćwiczenia w staniu (zhanzhuang),
– zestaw Chansigong
– podstawową formę Laojia Yilu.

Chen Taijiquan powstało wiele wieków temu w Chinach, w wiosce Chenjiagou, jako wewnętrzna sztuka walki oparta na połączeniu ćwiczeń daoyin, qigong i technik walki. Szybko doceniono jej ogromne walory zdrowotne. Oczywiście potężną skuteczność w walce również.

Dla nas, ludzi współczesnych, jest to bardzo bezpieczne połączenie treningu sztuk walki i ćwiczeń prozdrowotnych. Minimalizuje zagrożenie kontuzjami, tak częstymi w innych stylach, szczególnie wśród adeptów, pragnących zbyt szybko osiągnąć wyższe umiejętności i skuteczność w walce. Jest to trening dostępny dla każdego, niezależnie od wieku, sprawności fizycznej, chorób i doznanych kontuzji. Kompensuje nasz siedzący tryb życia. Pozwala zapobiegać i rehabilitować wady postawy, kręgosłupa, problemy z motoryką. Jest skuteczną metodą rehabilitacji po problemach kardiologicznych, jak i wielu innych. Przynosi spokój i równowagę po chaosie dnia codziennego.

Styl Chen, wg przekazu Mistrza Chen Xiaowanga, jest oryginalnym przekazem rodziny Chen, w której Taijiquan powstało. Nie zatracił swojej skuteczności jako sztuka walki, swojego pierwotnego charakteru.

Kurs potrwa  8 tygodni – 16 spotkań po 1,5 godz.
Liczebność grupy: do 6 osób
Koszt zajęć: 240 zł
Miejsce: Rzeszowski Inkubator Kultury, ul. Jagiellońska 24
Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 603 66 79 79

Zapisy po zgłoszeniu uczestnictwa na adres mailowy: chen.taijiquan.rzeszow@gmail.com i wpłacie zaliczki w wysokości 50 zł do 31 sierpnia.
Pozostała wpłata na pierwszych zajęciach już 2 września.

Treningi Chen Taichi dla początkujących – 507 703 507

Prowadzisz siedzący tryb życia? Boli w krzyżu? W karku? Ciężko się schylić? A może tylko chcesz się przed tym zabezpieczyć, osłabić codzienny stres, wzmocnić ciało i uspokoić umysł?

Zaczynamy 2-go września 2019!
Zapraszamy początkujących, ale też tych, co już próbowali.

Zapraszamy na treningi taichi stylu Chen. W poniedziałki 17.30-19.00 i czwartki 19.00-21.00 w ZS nr 1 w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego 4.

Chen Taijiquan powstało wiele wieków temu w Chinach, w wiosce Chenjiagou, jako wewnętrzna sztuka walki oparta na połączeniu ćwiczeń daoyin, qigong i technik walki. Szybko doceniono jej ogromne walory zdrowotne. Oczywiście potężną skuteczność w walce również.

Dla nas, ludzi współczesnych, jest to bardzo bezpieczne połączenie treningu sztuk walki i ćwiczeń prozdrowotnych. Minimalizuje zagrożenie kontuzjami, tak częstymi w innych stylach, szczególnie wśród adeptów, pragnących zbyt szybko osiągnąć wyższe umiejętności i skuteczność w walce. Jest to trening dostępny dla każdego, niezależnie od wieku, sprawności fizycznej, chorób i doznanych kontuzji. Kompensuje nasz siedzący tryb życia. Pozwala zapobiegać i rehabilitować wady postawy, kręgosłupa, problemy z motoryką. Jest skuteczną metodą rehabilitacji po problemach kardiologicznych, jak i wielu innych. Przynosi spokój i równowagę po chaosie dnia codziennego.

Styl Chen, wg przekazu Mistrza Chen Xiaowanga, jest oryginalnym przekazem rodziny Chen, w której Taijiquan powstało. Nie zatracił swojej skuteczności jako sztuka walki, swojego pierwotnego charakteru.

Trening otwarty już jutro – nie przegap! Spróbuj – to nic nie kosztuje! – wtorek 30-go kwietnia – godz. 20.00

https://www.facebook.com/events/441813683290215/

https://www.facebook.com/events/331328071075822/

Zapraszamy, jak Cie coś boli lub żeby nie zaczęło! Jak chcesz spróbować czegoś nowego! Gdy nie lubisz biegać! Albo gdy lubisz, tylko Ci się nie chce. Jak chcesz zachować spokój nawet jak Cię sąsiad wkurza. Jak chcesz się poruszać, ale odstrasza Cię specyficzna „atmosfera” siłowni.

Taichi na pewno Ci pomoże!  A teraz jeszcze za darmo!

Potem możesz kontynuować na kursach:

 

                 https://www.facebook.com/events/331328071075822/


lub https://www.facebook.com/events/441813683290215/