Kolejna „Niedziela z Chińską filozofią i Tai Chi” – Jaromir Śniegowski, wykład o qi i warsztaty Chen Taiji

Już niedługo , zapisy po wpłacie do 1-go października!

Niezła Sztuka oraz Taiji Chen zapraszają na niedzielę z chińską filozofią i Tai Chi.
W ciągu jednego dnia trzy ciekawe wydarzenia: trening starochińskich ćwiczeń tai-chi chuan (taijiquan) dla osób mniej lub bardziej początkujących, wykład o chińskiej filozofii i odmienności widzenia i rozumienia świata w różnych kulturach oraz trening skuteczności w chińskich sztukach walki. Wszystkie prowadzone przez Jaromira Śniegowskiego, doświadczonego instruktora stylu Chen w Polsce , adoptowanego członka rodziny Chen, która w XVII wieku stworzyła sztukę walki, nazywaną obecnie tai-chi chuan” ©

Plan dnia:
14.00-16.00 wykład o chińskiej filozofii i odmienności widzenia i rozumienia świata w różnych kulturach wraz z pytaniami uczestników

17.00-19.45 praktyka Tai Chi dla początkujących i zainteresowanych – seminarium z podstaw (stanie, chansigong)
20.00-22.00 praktyka dla osób, które już trenują Tai Chi – seminarium z pchających dłoni

Plan szczegółowy:

14.00-16.00 wykład o koncepcji energii qi

WYKŁAD

POJĘCIE ENERGII QI

POJĘCIE ENERGII QI

Ciężko o termin bardziej rozpowszechniony w chińskiej kulturze, a jednocześnie bardziej niejasny, niż „qi”, znane też jako „chi”. Medycyna chińska (TCM), uznana ostatnio przez Światową Organizację Zdrowia za dziedzinę (czy też metodę) naukową, to głównie sposoby zwiększania i regulacji przepływu „qi”. Od jej ilości zależy, według mistrzów, skuteczność w sztukach walki. Jej ruch, w opinii znawców, decyduje o mistrzostwie w chińskim malarstwie i wielu odmianach muzyki czy śpiewu.
A jednocześnie „qi” nie została przez Chińczyków nigdzie ostatecznie zdefiniowana i wyjaśniona, pozostając pojęciem intuicyjnym. Zabiegi europejskich filozofów o to, by przedstawiciele myśli chińskiej wyjaśnili im, co ten termin oznacza, kończyły się tym, że prawie każdy zapytany mówił im co innego. Innaczej ją odczuwał, inne miał z nią doświadczenia. Nie istnieją też naukowe pomiary, które pozwoliłyby na obserwację jej zachowania, a jednocześnie dowiodły jej istnienia.
Wyraźnie widać, że „qi” nie ma żadnych mierzalnych właściwości, które zdradzałyby jej obecność. Z punktu widzenia europejskiej filozofii i nauki, „qi” nie istnieje. Zresztą sama koncepcja tej „energii życiowej” pojawiła się, jak na Chiny, późno. W klasycznych tekstach, leżących u podstaw myśli Państwa Środka spotykamy się z terminami „dao”, „yin”, „yang”, „de” itd., lecz słowa „qi” się tam nie używa. Wspomina się też w nich o medytacji i ćwiczeniach oddechowych, jednak chyba jako o metodach kultywacji „ducha”, a nie „energii życiowej”. Wygląda na to, że termin ten powstał gdzieś w trakcie 400-letniej epoki Han, a ukształtował się dopiero wtedy, gdy medycy i asceci zaczęli odchodzić od praktyki alchemii i przenosić zaczerpnięte z niej doświadczenia na medytację.
Można to wytłumaczyć paroma uwarunkowaniami. Powszechny obecnie termin „qi” został utworzony przez daoistów, którzy z założenia nie mieli zaufania do definiowania i jasnego określania czegokolwiek. Według nich taka czynność nie miała sensu wobec zmienności i ciągłości rzeczywistości. W momencie wyodrębniania czy definiowania czegokolwiek, rzeczywistość już zmienia się. A więc wszelkie definicje z natury odnosiły się nie do teraźniejszości, lecz do przeszłości i — jako takie — nie były do niczego przydatne. Nic więc dziwnego, że nie postarali się zdefiniować terminu.
Drugi kłopot z definiowaniem, odnajdywaniem i mierzeniem „qi” powoduje samo wyobrażenie Chińczyków o tym, w jaki sposób coś istnieje. Wedle naszego światopoglądu, cokolwiek i w jakikolwiek sposób istnieje, najpierw musi być. To znaczy mieć jakieś właściwości: ciężar, temperaturę, ładunek elektrostatyczny. W wypadku idei czy myśli muszą być one określone w sposób, pozwalający na wyodrębnienie i odróżnienie ich od innych pomysłów czy idei. Dopiero coś takiego może się poruszać, ulegać przemianie, ewoluować, przepływać.
Natomiast w myśli chińskiej istnienie to przepływ energii między niebem a ziemią. Stąd pierwszy jest ruch, a dopiero on powoduje powstawanie jakichś możliwych do zaobserwowania i mierzenia właściwości badanego bytu. To zresztą przyczyna, że każdy byt z natury jest płynny, zmienny i z czasem przechodzi w swoje przeciwieństwo. Dotyczy to zarówno kamienia, jak żywej istoty czy myśli. Co leży u podstaw założeń daoizmu.
Nie należy jednak utożsamiać „qi” z tworzącymi świat i składające się na niego byty przepływami „yin” i „yang” między niebem a ziemią. Upodabnia je do siebie koncepcja ruchu, przepływu, wcześniejszego niż jakiekolwiek obserwowalne właściwości, a więc „przepływu niczego”, co w myśli europejskiej brzmi paradoksalnie. Nie pozwala to też na ich jasne definiowanie. Między „qi” a ruchem „yin” i „yang” istnieją jednak fundamentalne różnice, o czym jednak porozmawiamy na wykładzie.

WARSZTATY CHEN TAIJI

17.00-19.45 praktyka TaiChi dla początkujących – seminarium z podstaw (stanie, chansigong)

Na I części seminarium będziemy się uczyć podstawowych zasad Chen Taijiquan, poprzez ćwiczenia w staniu (zhanzhuang), zestaw Chansigong i może kilka ruchów z formy laojia.

Chen Taijiquan powstało wiele wieków temu w Chinach, w wiosce Chenjiagou, jako wewnętrzna sztuka walki oparta na połączeniu ćwiczeń daoyin, qigong i technik walki. Szybko doceniono jej ogromne walory zdrowotne. Oczywiście potężną skuteczność w walce również.

Dla nas, ludzi współczesnych, jest to bardzo bezpieczne połączenie treningu sztuk walki i ćwiczeń prozdrowotnych. Minimalizuje zagrożenie kontuzjami, tak częstymi w innych stylach, szczególnie wśród adeptów, pragnących zbyt szybko osiągnąć wyższe umiejętności i skuteczność w walce. Jest to trening dostępny dla każdego, niezależnie od wieku, sprawności fizycznej, chorób i doznanych kontuzji. Kompensuje nasz siedzący tryb życia. Pozwala zapobiegać i rehabilitować wady postawy, kręgosłupa, problemy z motoryką. Jest skuteczną metodą rehabilitacji po problemach kardiologicznych, jak i wielu innych. Przynosi spokój i równowagę po chaosie dnia codziennego.

19.45-20.00 przerwa na zakąskę

20.00-22.00 praktyka dla osób, które już trenują Tai Chi – seminarium z pchających dłoni

Styl Chen, wg przekazu Mistrza Chen Xiaowanga, jest oryginalnym przekazem rodziny Chen, w której Taijiquan powstało. Nie zatracił swojej skuteczności jako sztuka walki, swojego pierwotnego charakteru. Dlatego w II części będziemy ćwiczyć pchające dłonie, które są wstępem do sparingów. Poćwiczymy zarówno pchające dłonie formalne jak i elementy sparingów.

Koszt udziału:
Wykład – 20zł
Seminarium I lub II – 30zł
Seminarium I i II – 50zł
Całość – 60,- zł

Treningi można będzie kontynuować na kursach dla początkujących lub na regularnych zajęciach.

TYLKO WPŁATA NALEŻNOŚCI STANOWI PEŁNĄ REZERWACJĘ MIEJSCA

Rezerwacja miejsca do 1-go października tylko po dokonanej wpłacie – szczegółowe info:
tel: 603667979
mail: chen.taijiquan.rzeszow@gmail.com