Kolejna Niedziela z filozofią chińską i Chen Taichi – wykład a potem warsztaty Jaromira Śniegowskiego – 19 maja godz. 14.00

Trzecie spotkanie z Jaromirem. Jak zawsze najpierw o 14.00 wykład. Potrwa do 15.30, a potem pytania do 16.15. A oto jego autorski konspekt:

By mówić o chińskiej filozofii, należy zapoznać się z używaną przez nią terminologią, nie mającą w naszych językach dokładnych odpowiedników. Używane są one także we wszystkich tradycyjnych dziedzinach: medycynie, dietetyce, sztukach walki, malarstwie, kaligrafii… Podstawowe powstały przed ukształtowaniem się szkół filozoficznych.
– Dao (Tao)
Jak się pisze? (lishu i kaishu)
Dao — warunek istnienia
Trudność w zdefiniowaniu.
Próba wyjaśnienia (niebo i ziemia, yin i yang)
– Triada
Niebo (nie to konkretne) (pisownia)
Ziemia (nie grunt czy pisek) (pisownia)
Pusta przestrzeń między nimi gdzie powstaje „Dziesięc tysięcy rzeczy” które reprezentuje
Człowiek (pisownia)
– Yin i Yang (pisownia w lishu i kaishu)
Współpraca w tworzeniu. Istnienie jako ruch i przepływ
Różnica między energiami a określeniami rzeczy istniejących
Stopniowalność
– Cykle przemian
Osiem trygramów (Bagua) pisownia
uszeregowanie Wczesnego Nieba
uszeregowanie Późnego Nieba
Trygramy jako wyznaczone punkty w płynnym cylku przemian
64 heksagramy jako lepsze odwzorowanie płynności przemian
Teoria działania Księgi Przemian
– Pięć elementów (wuxing)
Inny podział cyklu przemian
Ziemia (pisownia, kolor)
Metal (pisownia, kolor)
Woda (pisownia, kolor – NIE niebieski – w dawnym chińskim to samo słowo na niebieski i zielony, – odcienie tego samego koloru)
Drzewo (pisownia, kolor)
Ogień (pisownia, kolor)
Powiązanie elementów z porami roku, smakami,
Cykl tworzący
Cykl niszczący
Cykl kontrolujący.

A po wykładzie od 17.30 warsztaty Chen Taiji, najpierw podstawy (stanie, chansigong), a potem pchające dłonie.

Zapraszamy, ostatnio było tak: