O szkole

Nasza Szkoła działa w Rzeszowie nieprzerwanie od 2004 roku. Została założona przez Jacka Furę i początkowo funkcjonowała pod nazwą Rzeszowska Szkoła Sztuk Walki. Od roku 2010 jesteśmy  samodzielnym oddziałem Tarnowskiej Szkoły Kung Fu (jednej z najstarszych szkół kung fu w Polsce założonej w 1980 roku przez mistrza Nuguyen Van Thanga). Tym samym należymy do World Chen Taijiquan Association Poland i jesteśmy jedynym przedstawicielem tej organizacji w Rzeszowie. Od roku 2013 zajęcia prowadzi Edyta Jost, ponadto cyklicznie organizowane są weekendowe seminaria  z Robertem Maślanką z Tarnowskiej Szkoły Kung-Fu.

W naszej szkole nauczany jest tradycyjny  styl chińskiej sztuki walki Chen Taijiquan (Chen Tai Chi Chuan).  Powstał on w XVII w wiosce Chenjiagou (prowincja Henan – Chiny) i jest on od tej pory nieprzerwanie kultywowany przez kolejnych potomków rodziny Chen, bezpośrednich spadkobierców twórcy tego stylu, czyli generała Chen Wangtinga. Chen Taijiquan jest zaliczany do tzw. stylów wewnętrznych kung fu (gong fu). Jest to najstarszy styl taijiquan, który oprócz walorów zdrowotnych, jako jeden z nielicznych stylów taijiquan, zachował skuteczność w walce (patrz Filmy). W ramach Chen Taijiquan nauczane są nie tylko tradycyjne ćwiczenia chińskie qigong, które pozwalają na trening i rozwój wewnętrznej energii qi, ale także różnorakie formy bojowe zawierające elementy qigongu, w tym tzw. formy ręczne zawierające miękkie powolne ruchy, np. Lao Jia Yi Lu, ale także formy dynamiczne bogate w ruchy silne, wybuchowe (fajin), np. Lao Jia Er Lu oraz formy z tradycyjną chińską bronią, np. forma z mieczem Dan jian lub szablą Dan dao.

Na zajęciach poznajemy:

Ćwiczenia podstawowe:

Zhan Zhuang – stanie jak słup. Podstawowe ćwiczenie stylu Chen. Medytacja stojąca, w której uczymy się budować właściwą dla taiji zrelaksowaną a zarazem mocną postawę ciała (i umysłu), pozwalającą na właściwe prowadzenie ruchu i przepływ energii wewnętrznej Qi w ciele (patrz film 10).

Chan Si Gong – rozwijanie Jedwabnego Kokonu (precyzyjniej Skręcanie Jedwabnej Nici) podstawowe zasady ruchu, które obowiązują we wszystkich formach taiji (patrz film 10 i film 11).

Formy krótkie:

Forma 19-ruchowa – formy krótkie zostały utworzone pod koniec XX w. przez mistrza Chen Xiaowanga dla potrzeb studentów w krajach zachodnich.

Stare formy:

Lao Jia Yi Lu – stara forma stylu Chen została utworzona na przełomie XVIII i XIX wieku.  Powstała z połączenia kilku mniejszych form ćwiczonych wcześniej w wiosce Chenjiagou (patrz film 7).
Lao Jia Er Lu (Pao Chui)  – forma dynamiczna (Armatnia Pięść) – Lao Jia Er Lu (Pao Chui). Zaawansowana forma chen taijiquan.

Formy z bronią:

Dan jian – forma z mieczem
Dan dao – forma z szablą

Pchające dłonie (patrz film 12) i aplikacje:

Dan shou tuishou – pchające dłonie na jedną rękę
Shuang shou tuishou – pchające dłonie na obie ręce – techniki peng, lu, ji, an
Shuang shou tuishou – pchające dłonie na obie ręce z chodzeniem w przód, w tył i po kole
Huo bu tuishou – pchające dłonie z krokiem – techniki cai, lie, zhou, kao
Trening zastosowań poszczególnych ruchów z formy pod kątem walki i samoobrony

W planach mamy rozszerzenie programu nauczania o kolejne pozycje. Aktualnie poszerzamy program o formę z włócznią/kijem (eksternistyczne seminaria z Robertem Maślanką) oraz naukę nowej formy Xin Jia Yi Lu (eksternistyczne seminaria z Krzysztofem Kęskiem).